canlılıq

canlılıq
is.
1. Canlı şeyin halı. <Arvadın> gözlərində, üzündə, bütün hərəkətlərində qeyri-adi bir canlılıq vardı. . M. İ..
2. Təsir, qüvvə. Hisslərin canlılığı. İlk təəssüratın canlılığı. // Aydınlıq, parlaqlıq, barizlik. Canlılıq və həyatilik etibarilə Səməd Vurğunun obrazları xüsusi bir qüvvəyə malikdir. M. C.. // məc. Həyat, dirçəliş, şənlik, şən əhvali-ruhiyyə. Züleyxa. . kitabxanaya nə isə qeyri-adi bir canlılıq və həyat gətirmişdi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • zindəgi — f. 1)həyat, yaşayış; 2) dirilik, canlılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • canlı — sif. 1. Diri, sağ, yaşayan (ölü ziddi). Canlı orqanizm. Canlı hüceyrə. – Ucalan heykəl canlı bir insan kimi görünürdü. S. R.. // is. mənasında. Diri adam (heyvan), sağ adam (heyvan). Bu kəndə getsən, ancaq arvad, uşaq və qoca kişilərdən başqa bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirilik — is. 1. Diri, canlı cismin halı, diri halda olma; sağlıq. Ölü öldü, diriyə dirilik gərək. (Ata. sözü). // Varlıq, mövcudluq, var olma, mövcud olma. <Qədir:> Mən yekəlikdə adamın diriliyini danırlar. M. C.. 2. Həyat, yaşayış, güzəran.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • emosionallıq — is. Həyəcanlılıq, təsirlilik, həyəcan oyatma, təsirləndirmə qabiliyyəti. Musiqinin emosionallığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • evdarlıq — is. 1. Heç bir idarə, ya müəssisədə işləməyib ancaq öz ev işləri ilə məşğul olma. Evdarlıq etmək – öz ailə işləri ilə məşğul olmaq. <Şahbaz bəy:> Arvad al, qoy evdə evdarlıq etsin, sən də kefdə, damaqda ol. S. S. A.. <Məmməd:> Nə olub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həyat — is. <ər.> 1. Materiyanın hərəkətinin müəyyən inkişaf mərhələsində əmələ gələn xüsusi forması; varlıq, dirilik. Yerdə həyatın əmələ gəlməsi. – Bunları duyduqca, düşündükcə mən; Həyata, varlığa məftun oluram. S. V.. 2. Ömür. Əşrəf həyatında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köklük — 1. is. Adamın və ya heyvanın ətlilik canlılıq cəhətdən hal və vəziyyəti. Köklükdən gəzə bilməmək. Otlaq dövründən sonra mal qaranın köklüyü xeyli artır. 2. is. Musiqi alətlərində simlərin səslənməsinin bir birinə uyğunluq vəziyyəti. Tarın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • obrazlılıq — is. Obrazlı olma; ifadəlilik, canlılıq, aydınlıq (danışıq və s. haqqında). Nitqin obrazlılığı. – Milli və beynəlmiləl münasibətlər problemi . . dünya ədəbiyyatında öz mütərəqqiliyini, obrazlılığını, nadir əhatəliyini və məhsuldarlığını bir daha… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oynaqlıq — is. 1. Oynaq şeyin halı; mütəhərriklik, qərarsızlıq. Payız havasının oynaqlığındanmı, yoxsa Bakı ilə buranın arasındakı məsafənin uzaq olmasındanmı, nə isə hava xeyli dəyişmişdi. M. Rz.. 2. Daim oynaqlama, atılıb düşmə, oynama xasiyyəti;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruh — is. <ər.> 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali ruhiyyəsi. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna hakim oldu. Ç.. Torpağı bəzəsin bənövşə, nərgiz; Ruhuma doğmadır hər cığır, hər iz. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”